Na dia ny fanambadiana ny tahan’ny eo amin’ny lehilahy sy ny vehivavy dia nihena tao anatin’ny folo taona, ianao te-ho be dia be ny olona dia mbola ny Fanekempihavanan ny fanambadiana

About